Pangea Gaming

Geç

KURALLAR

💥 Sunucu Kuralları 💥


🔶 Sunucuda, Küfür & Hakaret etmek YASAKTIR!

🔶 Dini, Irki veya Siyasi görüşlere hakaret, küçük görme ve aşağılama gibi davranışlarda bulunmak YASAKTIR!

🔶 Sunucu içerisinde adminlere Küfür & Hakaret, Aşağılamaya kalkmak veya Adminlerin isimleriyle sunucuya girmek YASAKTIR!

🔶 Sunucularda herhangi bir Hile, Autoblock ve benzeri hile kullanımı YASAKTIR!

🔶 Sürekli aynı haritada oynamak için oylama açmak veya bir oyuncuyu sebepsiz yere atmaya çalışmak YASAKTIR!

🔶 T ve Y sohbetten Spam yapmak YASAKTIR!

🔶 Küfür, Hakaret & Argo kelimeler içeren, klan üyesi olmadığı halde başka klanların tagını almak ve başka bir oyuncunun adını taklit etmek YASAKTIR!

Özetlemek gerekirse diğer oyuncuları rahatsız edici davranışlardan uzak durunuz.